in

ÇED Muafiyet Başvuru Formu ve Tüm işlemler [2022]

Birçok firma ve işletmenin alması zorunlu olan ÇED raporunu alması gerekmeyen yerler de bulunmaktadır. Bu firma ve işletmeler için ÇED muafiyet başvuru formu doldurulması gerekmektedir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ÇED nedir? ÇED muafiyet işlemleri nasıl yapılır? ÇED muafiyet başvuru formu nasıldır? Başvuruda istenilen belgeler nelerdir? Tüm bu soruların yanıtları için sizlere detaylı bir araştırma yaparak bu yazıyı hazırladık.

Radyoaktif atıklar ile ilgili tüm detaylı bilgileri içeren, bertaraf yöntemlerini, depolama, saklama ve imha usullerini anlatan yazımız Radyoaktif Atıklar – Radyoaktif atık nedir? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

ÇED nedir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi, kısa adıyla ÇED; Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsamaktadır.

ÇED Muafiyet Başvuru Formu ve Tüm işlemler [2022]
ÇED Muafiyet Başvuru Formu ve Tüm işlemler [2022]
Min An adlı kişinin Pexels‘daki fotoğrafı

ÇED muafiyeti nedir? Nasıl yapılır?

ÇED muafiyeti, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayınladığı Ek-I ve Ek-II çizelgelerinde çevresel etkilerinin değerlendirilmeye gerek bulunmadığı belirtilen firma ve işletmelerin ÇED raporu almaktan muafiyetinin bulunduğunu gösterir işlemlerdir. ÇED muafiyeti almak için bazı belgelerin hazırlanması ve bakanlığa sunulması gerekmektedir.

Eğer Çed muafiyet durumunuz Ek-1 ve Ek-2 listelerindeki eşik değerlerin altında kalıyorsa, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri aracılığıyla e-Çed sistemine kayıt işlemi yaptırılır.

ÇED muafiyet başvurusu için istenilen belgeler

ÇED muafiyet başvurusu için istenen belgeler incelemeniz için aşağıda sunulmuştur. Başvuru dilekçesi ve ekindeki tüm evrakların imza sirkülerinde imzası olan kişi tarafından imzalanmış  olması gerekmektedir.

 • Başvuru Dilekçesi
 • Proje Özeti ve Proses Akım Şeması
 • Güncel Kapasite Raporu
 • Taahhütname ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınacak)
 • Planlı Alanlar için İmar Durumu
 • OSB’de yer alan tesisler için; söz konusu alanın OSB’de kaldığı, planlanan faaliyetin su kullanımı ve OSB’de kurulmasında sakınca olmadığına dair görüş,
 • OSB dışında planlanan yatırımlar için; 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında belediye başkanlıklarının görüşü eklenmelidir.
 • Mülkiyete İlişkin Belge ( Tapu veya Kiracı ise Kira Kontratı)
 • Vaziyet Planı ( varsa)
 • İmza sirküleri ( Noter tasdikli ) (Vekili varsa vekaletnamesi)
 • Atık suların bertaraf şekline ilişkin belge (Endüstriyel atık su oluşması durumunda)
 • Ticaret Sicil Gazetesi / Vergi Levhası
 • Varsa daha önce alınmış ÇED Görüş ve Belgesi
 • Eski tesisler için; 02.1993 tarihinde yayımlanan ÇED Yönetmeliği’nden önce ilgili mevzuat uyarınca yetkili mercilerden alınmış (izin, ruhsat, onay, kamulaştırma kararı, mevzi imar planı, üretim ve/veya işletmeye başladığını gösterir belge vs..)

ÇED muafiyet başvuru formu

Proje sahibi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri aracılığıyla e-Çed sistemine dahil olup http://eced.csb.gov.tr internet sayfasındaki “Muafiyet Başvuru Takip” modülünden projeye dair bilgi ve belgeleri yüklemesi sonucunda başvuru değerlendirilmektedir.

Başvurunun uygun olması durumunda muafiyet yazısı proje sahibine posta ile gönderilmekte, aynı zamanda sisteme de elektronik olarak yüklenmektedir. Başvurunun uygun olmaması durumunda ise aynı yol ile iade edilmektedir. Başvurunuzun tamamlanması için yukarıda belirttiğimiz ÇED muafiyet başvuru belgelerini eksiksiz bir şekilde sunmanız önem arz etmektedir.

ÇED kararı verilmiş projelerde devir ve satış işlemleri

ÇED Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereği; “Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda; projenin yeni sahibi, devirle ilgili bilgi ve belgelerin tasdikli suretini, taahhütnamesini ve imza sirkülerini Valiliğe sunmakla yükümlü olup, projenin önceki sahibinin taahhüt ve yükümlülüklerini, devir tarihinden itibaren, başka bir işleme gerek kalmaksızın üstlenmiş sayılır.”  denilmektedir. Bu kapsamda ÇED kararı verilmiş projelerde devir ve satış işlemi yapılması için aşağıdaki belgelerin hazırlanıp sunulması gerekmektedir.

 • Başvuru Dilekçesi
 • Devir ile ilgili bilgi ve belgelerin tasdikli sureti
 • Taahhütname
 • Proje sahibine ait noter onaylı imza sirküsü ve tüzel kişilik olması halinde Yetki Belgesi

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

Radyoaktif atıklar | Radyoaktif atık nedir?

Sınıftaki bir öğretmenin elinde olabilecek şeyler