in

Bilsem nedir? Başvuru nasıl yapılır? Sınav ve dersler nasıl?

bilsem nedir basvuru nasil yapilir bilsem sinavi
bilsem nedir basvuru nasil yapilir bilsem sinavi

Bilsem, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi bir kurum olup, açılımı bilim sanat merkezidir. Bilim sanat merkezleri hakkında insanların aklına pek çok soru gelmektedir. Bilsem nedir? Başvuru nasıl yapılır? Sınav ve dersler nasıl? Bilsem sınavı nedir? Bilsem sınavı nasıl yapılır? Bilim sanat merkezi ders programı nasıl? Bilim sanat merkezi kayıtları ne zaman? MEB Bilsem mülakat sonuçları, bilsem öğretmen alımı ve daha bir çok soru akla gelmektedir. Sizler için bu yazımızda bilim sanat merkezleri(bilsem) hakkında derinlemesine bir araştırma yaptık. Peki bilsem nedir?

1) Bilsem nedir?

Kısa adı Bilsem olan ve halk arasında en çok bu kullanımı tercih edilen kelimenin açılımı bilim ve sanat merkezidir. Bilim ve sanat merkezleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel eğitim kurumlarıdır. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ve BİLSEM Yönergesi çerçevesinde özel eğitime ihtiyaç duyulan özel yetenekli bireyler ve çocuklar için hizmet veren bir eğitim kurumudur. (bkz. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği)

2) Özel eğitim nedir?

Özel eğitim; bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri bakımından akranlarından ve yaş gruplarından anlamlı seviyede farklılık gösteren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretilmiş eğitim programları ve özel olarak geliştirilmiş personel ile uygun ortamlarda sürdürülen eğitime verilen isimdir.

2.1) Özel eğitime ihtiyacı olan birey

Özel eğitime ihtiyacı olan bire; bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından ve yaş gruplarından anlamlı seviyede farklılık gösteren bireylere verilen genel addır.

2.2) Özel yetenekli birey

Özel yetenekli birey; yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen, yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren bireylere verilen genel addır. Bu bireyler tanılamaları yapıldıktan sonra bilim sanat merkezlerine, yani kısaca Bilsem‘lere dahil olurlar.

Bilsem nedir? Başvuru nasıl yapılır? Sınav ve dersler nasıl?
Bilsem nedir? Başvuru nasıl yapılır? Sınav ve dersler nasıl?

3) Bilsem öğrencileri

Bilim sanat merkezi yani kısaca Bilsem öğrencileri, yukarıda tanımlamasını yaptığımız özel yetenekli bireylerden oluşmaktadır. Bilsem’e kayıt olmak ve bilsem öğrencisi olmak için özel yetenekli tanılaması yapılması gerekmektedir. Peki bilsem öğrencisi nasıl seçilir? Tanılaması nasıl yapılır? Bilsem sınavı nasıl uygulanır?

3.1) Bilsem öğrenci seçimi nasıl olur?

Bilsem öğrenci seçimi, bilsem sınavı diye ifade edilen ama aslında bir sınavdan ziyade tarama tanılama uygulaması olan, öğrencilerin yeteneklerini ölçen testlerin uygulanmasıyla yapılır. Testlerde ve uygulamalarda belli bir seviyenin üzerinde yeteneği olduğu keşfedilen öğrenciler bilim sanat merkezlerine kayıt olmaya hak kazanır.

3.2) Hangi öğrenciler Bilsem sınavına girebilir?

Bilsem sınavına girebilmek için ilkokul 1, ilkokul 2 veya ilkokul 3.sınıfta okuyor olma zorunluluğu vardır. Bilsem sınavına, daha doğru ifadeyle bilsem öğrenci tanılama süreçlerine dahil olmak için ilkokul 1,2 ve 3.sınıfta okuyan öğrencilerin başvuruları alınır ve tanılama-tarama sürecine dahil edilir.

3.3) Bilsem sınavına başvuru nasıl yapılır?

Bilsem sınavına başvuru yapmak için öğrencinin ilkokul 1,2 veya 3.sınıfta okuması gerekmektedir. Eğitim öğretim yılı içerisinde 1.dönem sınıf öğretmeni tarafından özel yetenekli olabileceği düşünülen ve gözlenen öğrenci, velisinin bilgisi ve onayı dahilinde bilsem öğrenci tarama tanılama uygulamasına dahil edilir.

3.4) Bilsem sınavı nasıl yapılır?

Bilsem sınavı nasıl yapılır konusunda merak edilen tüm hususları sizlerle paylaşacağız. iki aşamalı olarak yapılmaktadır. Birinci aşamada, başvurusu alınan öğrenciler tablet tarama uygulamasına alınır. Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak tablet tarama uygulamaları hafta sonları, her il veya ilçede belirlenen okul içerisinde yapılır. Tablet tarama uygulamasının tarih ve saati öğrencinin okul müdürlüğü tarafından velisine bildirilir. Öğrenci velisi, sınav günü ve saatinde öğrencisini sınav merkezine götürür ve bilsem tablet tarama uygulamasına dahil eder.

Tablet tarama uygulaması, birbirinden farklı sorular içermektedir. Genel olarak ilişki kurma, görsel hafıza, matematik ve dil bilgisi, anlama, yordama, ayırt etmeye dayalı zeka sorularını içeren bu uygulama ortalama olarak 30 dakika sürmektedir. Öğrenci tablet üzerinde ilgili soruların cevaplarını işaretleyerek tablet tarama uygulamasını tamamlar.

[geo-post target=”false” id=”472″ label=”Önerilen Yazı”]

Tablet tarama uygulamasının sonuçları açıklandıktan sonra 2.aşamaya geçen öğrencilerin isimleri ilan edilir. 2.aşamaya hak kazanmış öğrenciler kendilerine verilen randevu saatinde bulundukları yerleşim yerinin Rehberlik Araştırma Merkezi’ne(RAM) giderek öğrencinin 2.aşama tanılama işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Bilsem sınavının 2.aşamasında öğrencilere ASİS testi (Anadolu Sak Zeka Ölçeği) uygulanır. Bu test; yerli ve milli imkanlarla Anadolu Üniversitesi’nde geliştirilmiş bir zeka tespit ölçeğidir. Önceki yıllarda uluslararası uygulanan Wisc-R testi uygulanırken son yıllarda kendi yerli testimiz uygulanmaktadır.

Rehberlik Araştırma Merkezi’nde yapılan ikinci aşama tanılama sürecinde öğrencilerin genel yetenek alanları tespit edilmeye ve zeka seviyesi belirlenmeye çalışılır. Burada genel anlamda IQ seviyesi 130’un üzerinde olan (bu değer değişmektedir), üstün zekalı veya üstün yetenekli olarak tabir edilen ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın mevzuatlarında özel yetenekli birey tanımlaması uygun görülen öğrenciler belirlenir. Üstün zekalı, özel yetenekli bireyler ve öğrenciler Bilsem’e kayıt olmaya hak kazanır.

3.5) Bilsem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Bilsem sınav sonuçları ne zaman açıklanır konusunda merak eden velilerimiz önceki yıllarda açıklanma tarihlerini göz önünde bulundurabilirler. Her yıl bilsem öğrenci seçme takvimi açıklandığında tüm tarihler burada net bir şekilde verilmektedir. Ama önceki yıllar ve benzer süreçler göz önünde bulundurulduğunda bilsem sınav sonuçlarından 1.aşama tablet tarama uygulamasının sonuçları genellikle Mart-Nisan aylarında açıklanmaktadır. 2.aşama sınavların sonuçları ise Temmuz-Ağustos aylarında açıklanmaktadır.

3.6) Bilsem kayıt işlemleri nelerdir?

Bilsem sınavını kazanan öğrenciler Bilsem’e kayıt olmak istediklerinde ilk olarak tanılamalarının yapıldığı Rehberlik Araştırma Merkezi’ne giderek sonuç belgelerini almalılar. Akabinde adreslerinin bulunduğu yerleşim yerindeki bilim sanat merkezine giderek kayıt işlemini tamamlayabilirler.

3.7) Bilim sanat merkezi kayıtları ne zaman?

Bilim sanat merkezi kayıtları, öğrenci tanılamaları bittikten ve öğrenci özel yetenekli olarak tanılandıktan sonra her yıl en geç Eylül ayı içerisinde yapılmaktadır.

4) Bilim sanat merkezi ders programı

Bilim sanat merkezi ders programı Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı çerçeve program ekseninde hazırlanmaktadır. Bilsem’e kayıt hakkı kazanan ve Bilsem’de kaydı bulunan öğrenciler bu çerçeve program neticesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ederler. Bilim sanat merkezinde farklı farklı programlar yer almaktadır. Sizler için bu programları detaylı olarak listeledik:

4.1) Bilsem programları

Bilim sanat merkezi ders programları öğrencinin ilk kayıt döneminden itibaren belirli periyotlarla değişmektedir. Bilsem programları 5 ana başlık altında toplanmıştır:

 • Uyum: Bilsem’e yeni kayıt hakkı kazanmış öğrencilere 8 hafta boyunca genellikle sınıf öğretmenleri tarafından uygulanan programdır.
 • Destek: Uyum programını bitiren öğrencilere 3 yıl boyunca verilen programın adıdır.
 • BYF(Bireysel yetenekleri fark ettirme): Destek programını bitiren öğrencilere 2 yıl boyunca verilen programın adıdır.
 • ÖYG(Özel yeteneği geliştirme): BYF programını bitiren öğrencilere 2 yıl boyunca verilen programın adıdır.
 • Proje: ÖYG programını bitiren öğrencilere 12.sınıfı bitirene kadar uygulanan programın adıdır.

4.2) Bilsem dersleri

Bilim sanat merkezlerinde bilsem dersleri program dersleri ve seçmeli dersler olarak ikiye ayrılmaktadır. Destek, BYF ve ÖYG programlarında öğrencilerin zorunlu olarak alması gerektiği dersler Bilsem Yönergesi’nde listelenmiştir. Öğrenciler en az 7 yıl boyunca yönergede belirtilen dersleri sırasıyla almaktadır.

Bilsem dersleri arasında öğrencilerin en çok ilgisini çeken seçmeli derslerdir. Çünkü seçmeli derslerde öğrenciler atölye çalışmalarına katılmaktadır. Seçmeli derslerde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Öğrenci okul derslerini aksatmayacak şekilde ve Bilsem’in koşullarının uygunluğuna göre tüm seçmeli derslerden faydalanabilir. Bilsem dersleri ve bilhassa seçmeli dersleri okulun öğretmenlerinin sayısı ve bilgi/tecrübesi neticesinde açılır. Bilsem derslerine dahil olan öğrenciler pek çok araştırma projeleri ve robot yarışmalarına dahil olabilmektedir. Genel olarak seçmeli bilsem dersleri ve atölyeleri aşağıdaki gibidir:

 • Robotik Kodlama
 • Arduino
 • Yapay Zeka
 • Artırılmış Gerçeklik
 • Arkeoloji
 • Stem / Steam
 • Maker atölyesi
 • Ahşap atölyesi
 • Resim atölyesi
 • Müzik atölyesi
 • Havacılık ve uzay
 • Akıl ve zeka oyunları

5) Bilsem öğretmen alımı

Bilsem öğretmen alımı her yıl Aralık veya Ocak ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmaktadır. Bilsem öğretmen alımı iki aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. 1.aşamada öğretmenler Ek-2 çizelgesinde belirtilen yetkinlik, yeterlilik ve tecrübelerine göre belgelerini sunarak puan elde etmektedir. Elde edilen bu puanlar en çoktan en aza doğru sıralanarak öğretmenlerin listeleri yayınlanmaktadır.

2.aşamada, alım yapılacak öğretmen kontenjanının 3 katı aday öğretmen mülakata çağrılmaktadır. Yapılacak mülakat neticesinde öğretmenin esas puanı hesaplanmaktadır. Puan hesabında %60 Ek-2 puanı, %40 mülakat puanı sistemi uygulanmaktadır. Puan hesaplaması yapıldıktan sonra puanı 40 ve üzeri olan öğretmen bilsem öğretmen alımı sürecinde istediği okulu tercih etmeye hak kazanmaktadır.

Bilsem bilim sanat merkezleri, bilsem nedir, bilim sanat merkezi ders programı, bilsem öğretmen alımı, bilsem öğrenci seçme ve bilsem sınavı ile ilgili tüm detayları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Aklınıza takılan tüm soruları yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Detaylı araştırma yapıldıktan hemen sonra en kısa süre içerisinde sorularınız yanıtlanacaktır.

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
tarlaya konteyner koymanin cezasi ne kadar

Tarlaya Konteyner Koymanın Cezası Ne Kadar? 2022

metahuman creator nedir nasil kullanilir 2022 yenilikleri 1

Metahuman Creator nedir? Nasıl kullanılır? 2022 Yenilikleri